top of page

גלריה מדרגות אסמבלאז׳ פותחת דלתות בתערוכה ראשונה, בהתייחסות למושג וזרם האמנות אסמבלאז׳, לרבות בתקופתנו, בשנות ה-'50 של המאה הקודמת נטבע המושג אסמבלאז' כזרם אומנות ע"י אוצר ומבקר האמנות וויליאם סי. זאיט, זרם זה מוכר עד היום כאבי הפופ ארט.

בתערוכה הקבוצתית חבוי לעין כל, אנו חושבים את המושג אסמבלאז׳ כמרחב מופשט. החל בזרם האמנות אשר עשה שימוש ב Found Objects בציור המתפקד כפסל, וכלה בזרם מחשבה, לתחושות, תשוקות, ריבוי העולמות הפנימיים הקיימים באדם. נקודת מבט והתייחסות של האינדיבידואל על עצמו וכאחר.

יריית הפתיחה של הגלריה הינה במסגרת סופ"ש אוהבים אמנות, עושים אמנות בשיתוף עם עיריית תל אביב ומיזם חייבים אמנות של הגלריות השיתופיות והעצמאיות, בחרנו להציג למרחב הציבורי את עבודת הוידאו הכל דחוף של רן סלוין. העבודה מעמתת את הצופה עם דמויות אדם שקולם הוחלף בנביחות כלבים אכזריות. כל דמות ונהמתה עד שהנביחה הופכת לאישית. הדמויות יוצאות מהחושך אל האור ומתריסות בנביחה.

יובל סעריום שלישי, 10 בנובמבר 2020

חייבים אמנות: לא רק סיסמה

במסגרת ארועי אוהבים אמנות, שיתקיימו בסוף השבוע הקרוב בתל אביב, 11 גלריות שיתופיות ועצמאיות מוחות תחת הכותרת ״חייבים אמנות״ על יחס הממשלה לעולם האמנות והתרבות

עלוית שרביט

מנהלת ואוצרת ראשית מדרגות אסמבלאז׳

 

לאמנות ולתרבות יש חשיבות עליונה בהתפתחותנו האישית והקולקטיבית, בחשיבה ובהתבוננות בנבכי נפשו של אדם

ובהפניית תשומת לב והדגשה של תעצומות חיצוניים. ״לקרוא״ אמנות שווה לקריאה והבנה של שפה שמביאה חידודים ורגישויות למצבים כמו גם יופי ונחמה.

במסגרת מיזם ״חייבים אמנות״ בחרנו להציג למרחב הציבורי את עבודת הווידאו הכל דחוף של רן סלוין. העבודה מעמתת את הצופה עם דמויות אדם שקולם הוחלף בנביחות כלבים אכזריות. כל דמות ונהמתה עד שהנביחה הופכת לאישית. הדמויות יוצאות מהחושך אל האור ומתריסות בנביחה.

הצופה, הנמען הבלתי נראה, נותר להתמודד עם סיטואציה אנטגוניסטית. אופציית השיפוט האפשרית מבוססת על הישרדות, הקיום הקליידוסקופי מופחת לנוכחות טוטלית מחוץ לשפה המדוברת, והמבט הישיר מסית את ההתייחסות הפילוסופית ליחסי אני־אחר.

בבחינה של תקופתנו, המושג אסמבלאז׳ מקבל משמעות כמרחב חשיבה מופשט. החל בזרם האמנות שעשה שימוש ב־Found Objects בציור המתפקד כפסל, וכלה בזרם מחשבה, לתחושות, תשוקות, ריבוי העולמות הפנימיים הקיימים באדם. נקודת מבט והתייחסות של האינדיבידואל על עצמו וכאחר.

bottom of page